marieke berkers

INTRO

Contact

T (0031) (0)6 466 11 870
info@mariekeberkers.nl
www.mariekeberkers.nl

Projecten

Datum
27 juni t/m 23 aug 2009

Type
Curator tentoonstelling

Opdrachtgever
Stroom Den Haag

Locatie
BINK36, Binckhorst Den Haag

Betrokkenen
Ruimtelijke en grafische vormgeving tentoonstelling: Pronk., Rotterdam
Campagne: Thonik, Amsterdam

Vorig HomeNext 

FOODPRINT

De tentoonstelling FOODPRINT toont cruciale momenten in de relatie van voedsel, voedselproductie en de stad aan de hand van het werk van kunstenaars en ontwerpers.

Vanaf eind jaren '60 wordt voedsel in de kunst een thema waarmee grotere maatschappelijke onderwerpen worden aangesneden: Gordon Matta Clark die een restaurant als ontmoetingsplek organiseert of Agnes Denes die in 1982 in Manhattan een graanveld inzaait als politieke daad: onroerend goed versus voedsel. Meer recent zijn er projecten van Atelier Van Lieshout waarin autarkie een rol speelt of Raul Ortega Ayala die zich richt op tuinieren en de relatie van voedsel met religieuze waardensystemen.

Deelnemende kunstenaars en architecten: Atelier Van Lieshout, Bohn & Viljoen Architects, Olaf Breuning, Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan, Agnes Denes, Helmut Dick, Driessens & Verstappen, Boris Gerrets, Nikolaus Geyrhalter, Fritz Haeg, Anthony Key, Learning Site, Maite Louisa, Winy Maas met The Why Factory (TU Delft), Gordon Matta Clark, Christien Meindertsma, Leberecht Migge, Nils Norman, Raul Ortega Ayala, Giuseppe Penone, Debra Solomon, Van Bergen Kolpa Architecten, Frank Lloyd Wright, Jan van IJken en Yang Zhichao.

De pers over Foodprint (selectie)
de Volkskrant, 1 aug 2009
'Stedeling is vevreemd van zijn voedsel' door Marina de Vries
'In het voormalige PTT-complex, waar de tentoonstelling plaats heeft, duiken nogal wat varkens op. Schichtige stalexemplaren, gebrandmerkt en gekortwiekt, steken schril af bij hun brutale broeders in de open lucht (in een gefilmd dubbelportret van Jan van IJken). Torenhoge, futuristische varkensstallen schieten in de films van architect Winy Maas als paddenstoelen uit de stadsgrond. Het prominente aandeel van varkens is logisch. Varkens zijn wereldwijd de meest gegeten diersoort. Naast varkens gaat het in Foodprint over aardappels, tomaten, suiker, bio-industrie en internationale handel. De tentoonstelling, met een fraaie mix van beeldende kunst en architectuur, heeft geen dwingende opdracht, anders dan het bewustzijn van de stadsbewoner te verruimen. Desondanks ontstaat langzaam het beeld dat de verhouding tussen de stedeling en zijn voedsel totaal is verstoord, en er geen weg terug is.'

 Metropolis M website, 22 juli 2009
'Varkensflat en stadsduiffilet. Kunst voor beleidsmakers bij Foodprint' door Jolien Verlaek
"Niet alleen het symposium, ook de Foodprint tentoonstelling zoekt het debat op en laat zowel een subtiel onderzoekende als een agressief kritische kant zien van de manier waarop mensen met voedsel omgaan."

De Witte Raaf, no. 140,  juli-augustus 2009
'Foodprint: voedsel voor de stad' door Allied Ottevanger"(...)
"Stroom wil met de
ze ambitieuze onderneming een aanzet geven om de relatie tussen voedsel en cultuur in Den Haag weer zichtbaar te maken. In de geschiedenis van de stad hingen voedsel en cultuur immers nauw samen. Stroom vindt het wegslijten van die connectie hachelijk en presenteert zijn zorg daarover in een wat ruimere context."

nrc.next, 8 juli 2009
'De dode beesten terug in de stad' door Maite Vermeulen
"Die kiloknaller komt ergens vandaan, wil de tentoonstelling 'Foodprint' laten zien."

De Volkskrant, 27 juni 2009
'Ook mensen in de voedselketen'
"Kunstenaar Joep van Lieshout heeft een oplossing gevonden voor het wereldvoedselprobleem. Menselijke resten verwerken tot varkensvoer. Volgens kunstenaar Joep van Lieshout kan dat de oplossing voor de toekomst zijn."

 

Links

 

Stroom Den Haag

Pronk.

VPRO, weblog, De Eeuw van de Stad

Foodprint, Stadsgids Den Haag (NAi uitgevers)

Spits, Geef mensen varkensvlees (2009)

Volkskrant, Ook mensen in de voedselketen (2009)

The Why Factory

Raul Ortega Ayala

Bohn & Viljoen Architects

Debra Solomons Culiblog

Gordon Matta-Clark, Food

Metropolis M over Foodprint

Recencie de Volkskrant 1 aug 2009